Àngels Ponce

Terapeuta Familiar. Especialitzada en processos de Dol. Instructora acreditada de Mindfulness MBSR.
Fa més de 30 anys que acompanya famílies amb fills amb discapacitat, en els últims 15 anys a les que acaben de conèixer el diagnòstic, en el primer moment, acompanyant també a famílies que han perdut els seus fills en aquesta etapa.
També és formadora, col·laborant amb diferents Universitats i Entitats del sector a la docència de temes relacionats amb l’Atenció Centrada en la Família. Imparteix xerrades, tallers i cursos a Famílies, relacionats amb el Benestar i Mindfulness. Ha publicat diferents llibres i col·labora habitualment amb diferents mitjans de comunicació.
Formació en Mindfulness:
– Instructora de MBSR el 2018 per l’Institut esMindfulness, de Barcelona
– instructora de MBCL (Mindfulness based compassionate living) en 2018, a través d’Mindfulness amb Cor
– Formació en el currículum “Path of Freedom” de l’Prision Mindfulness Institute (Massachusetts, USA)
Experiència amb Mindulness: a més de la meva pràctica personal,
– Adaptació d’un Programa de Mindfulness de 6 setmanes dirigit a famílies amb fills amb discapacitat (8 edicions)
– Tallers d’Introducció a Mindfulness (4h.) Dirigits a famílies amb fills amb discapacitat
– Tallers de Mindfulness dirigits a professionals d’organitzacions de l’àmbit de la discapacitat (20h)
– Programa de Mindfulness dirigit a interns d’un centre penitenciari de Catalunya (2 edicions)