Grup de Meditació Mindfulness basat en la Compassió

El Grup de Meditació Mindfulness basat en la compassió és un grup setmanal de manteniment de la pràctica del mindfulness centrat en el cultiu d’un estat de presència plena més amable i compassiu. 

Les sessions consten de meditacions guiades, espais de silenci, rondes de diàleg i exercicis d’indagació en grup. 

· Horari: dimecres de 19:30 a 21:00 h
· Preu: 45€ al mes
· Lloc: Centre de Mindfulness de Barcelona. c/ Escorial 11, 2ª planta (portal de fusta)
· Professor: Ferran Mestanza
· Inscripció: clica aquí
· Matrícula oberta al llarg de tot l’any
· Dades pagament:
Entitat: Triodos Bank
IBAN: ES64 1491 0001 2330 0009 9051
Titular: Ferran Mestanza – Centre de Mindfulness de Barcelona
Concepte: Grup de Meditació Mindfulness – matins
Import: 45€