Curs de Mindfulness Basat en la Compassió (MBC)

El Mindfulness basat en la Compassió (MbC) és la nova metodologia de mindfulness que posa l’èmfasi en el cultiu de la compassió. 

Partint del programa MBSR creat el 1979, el Mindfulness basat en la Compassió (MbC) representa una formació de 2ª generació que incorpora la recerca científica més recent aplicada a la pràctica mil·lenària de la meditació. 

El nou Curs de Mindfulness basat en la Compassió (MbC) és una formació pràctica i experiencial orientada a aprofundir en les habilitats de regulació de les emocions i de l’estrès en la vida quotidiana.

El curs consta de 8 sessions setmanals i 1 dia de pràctica intensiva. Es proposa escoltar un cop al dia els àudios de meditació guiada de 15′ de duració i practicar els exercicis per al dia a dia. 

Programa
Sessió 1 – Viure el present des de l’amor i la compassió: actuar en el dia a dia per a incrementar el benestar i disminuir el malestar. 
    · meditació: “Quietud” 

Sessió 2 – Alliberar-se de les reaccions automàtiques: passar del sofriment innecessari a les experiències nutritives. 
    · meditació: “Quietud i claredat” 

Sessió 3 – Reconèixer les nostres necessitats emocionals: generar estats de seguretat, satisfacció i connexió.
    · meditació: “Vitalitat i calidesa” 

Sessió 4 – Entendre la fisiologia de l’estrès: estimular el sistema vagal ventral per a ampliar la finestra de tolerància.
    · meditació: “Amor i compassió” 

Sessió 5 – Capgirar la relació amb l’estrès: de la resposta de lluita o fugida a les respostes de repte i de cuida i amistat. 
    · meditació: “Els 4 incondicionals” 

Sessió 6 – Fer-se sensible a les experiències positives: contrarestar el biaix negatiu amb la neuroplasticitat positiva. 
   · meditació: “Transformar el sofriment” 

Dia de pràctica intensiva

Sessió 7 – Entrar en el riu de la integració: de la rigidesa i el caos a la fluidesa.
    · meditació: “Obertura i espaiositat” 

Sessió 8 – Retrobar la plenitud: cultivar l’equilibri intern (autoregulació) i amb els altres (corregulació). 

 

Dades del curs
· Dia i hora: dijous de 18:30 a 21:00h 
· Sessions: febrer: 6, 13 i 20; març: 5, 12, 19 i 26; abril: 2 
· Dia intensiu: dissabte 28 de març de 10:00 a 18:00h
· Total hores: 28h 
· Preu: 240 € 
· Lloc: Centre Mindfulness Barcelona. c/ Escorial 11, 2n. 
· Idioma: Català
· ProfessorFerran Mestanza
· Descarregar pdf

· Inscripció: clica aquí

 

Entitat: Triodos Bank
IBAN: ES80 1491 0001 2130 0007 8976

Titular: Ferran Mestanza – Centre de Mindfulness de Barcelona
Concepte: Curs de Mindfulness Basat en la Compassió
Import:
 240